Eerste Hulp

EHBO

EHBO speelt in de benadering en behandeling van ongevallen een rol van betekenis, waar het gaat om slagvaardig en terzake kundig eerste hulp te verlenen. Zodoende worden jaarlijks zeer vele levens gered en ernstige invaliditeit voorkomen.

Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.

Dat eerste hulpverlening zich niet alleen richt op levensbedreigende situaties mag duidelijk zijn. Denk echter eens aan verwondingen die later tot zeer vervelende complicaties kunnen leiden. Voor de eerste hulpverlening is een goede basiskennis van het menselijk lichaam en het functioneren hiervan onontbeerlijk. Niet alleen de anatomie – de leer over de opbouw van het lichaam – maar ook de pathologie – de ziekteleer – zijn van belang voor een goede kennis van zaken.

De EHBO is gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens vanuit esthetische- en humanitaire overwegingen verplicht is zijn medemens die in nood verkeert naar beste vermogen te helpen dit is tevens een wettelijke regelgeving.


Het lidmaatschap van een E.H.B.O.-vereniging is een mogelijkheid om aan deze overtuiging ook daadwerkelijk inhoud te geven.

Een andere mogelijkheid is hetz elf volgen van een cursus EHBO, om zo actief de medemens te kunnen helpen in een noogsituatie.

In een cursus EHBO leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. Want dit laatste is minstens net zo belangrijk. Niet alleen dus leren helpen, maar ook leren in welke situaties de professionele hulpverleners de hulp moeten geven, en wanneer u als persoon alleen gerust kunt stellen en verder niets kunt doen.

En, als we heel eerlijk zijn, hoemeer mensen EHBO leren, Leren om te animeren, of specialistische EHBO, hoe meer mensen geholpen kunnen worden, en dus ook gered kunnen worden.

Overigens, door diverse zorgverzekeraars kan voor een ehbo cursus een vergoeding gegeven worden.