Premie ziektekostenverzekering in 2020 omhoog

Premie ziektekostenverzekering in 2020 omhoog

Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de particuliere verzekeraars in 2019 te maken krijgen met een kostenstijging in de zorg van 7%. In 2017 bedroeg de stijging 10,9% en in 2018 10,5%. Zoals elk jaar ligt de verwachting van het ministerie van VWS veel lager. De ervaring leert dat de verzekeraars de stijging beter inschatten. Voor 2020 verwacht het Ministerie zelfs een daling van 1,3%. Het verschil van inzicht gaat om de dekking verschuivingen van het ziekenfonds naar aanvullende polissen, andere ziekenhuisfinanciering en medicijnkosten. Via zorgverzekeringcentrum.nl kunt u zelf berekenen hoeveel u in 2020 kwijt bent aan de zorgverzekering.

Invoering no-claim ziekenfonds

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een no-claimteruggaaf in de ziekenfondsverzekering. De regeling moet al op 1 januari 2020 ingaan. Wie in een jaar minder heeft gedeclareerd dan het drempelbedrag van € 250 krijgt het verschil terug. Op die manier wil het kabinet het beroep op de zorg verminderen. De no-claimteruggaafregeling komt in de plaats van het eerder afgesproken eigen risico. Voor alle verzekerden geldt dat de premie naar verwachting zal stijgen met € 5,25 per maand. Uitgezonderd van de teruggaaf zijn: zorg voor kinderen onder de 18 jaar, kraamzorg en verloskundige zorg. Kosten gemaakt bij de huisarts tellen voor 25% mee in de no-claimteruggaaf.

Wettelijke bijdragen ziektekostenverzekering omhoog

Particulier verzekerden betalen volgend jaar fors meer premie om verliezen bij de ziekenfondsen te voorkomen. Een gezin met twee kinderen is dan 1540 euro aan ‘solidariteitsheffing’ kwijt, een stijging met 290 euro. Een alleenstaande betaalt 97 euro per jaar extra. De solidariteitsheffing bestaat uit de wettelijke bijdragen: WTZ en MOOZ.

De WTZ bijdrage bedraagt volgend jaar voor verzekerden van 20 t/m 64 jaar € 393,60 (320,64) per jaar en voor verzekerden tot 20 jaar € 196,80 (160,32). De MOOZ bijdrage gaat voor volwassenen naar € 120 (96) per jaar, voor jongeren onder 20 jaar naar € 60 (48) en voor 65-plussers naar € 80 (76,80).

In 2018 betaalde een gezin met 2 kinderen nog 944 euro aan solidariteitsheffing. Dit jaar is dat 1249 euro, in 2019 loopt het op naar 1540 euro. Voor alleenstaanden stijgen de bijdragen in twee jaar tijd van 315 naar 513 euro. De heffing is in 1998 ingevoerd omdat ziekenfondsen door wetswijzigingen onevenredig veel ‘dure risico’s’, met name ouderen, als klant kregen. Om de kosten te spreiden moeten de particulier verzekerden sindsdien wettelijke bijdragen betalen. In Nederland is het ziekenfonds jaren geleden vervangen door de zorgverzekering. Hierdoor is er meer concurrentie in deze markt gekomen.

Premie ziektekostenverzekering gemiddeld € 955

De ziektekostenpremie bedroeg in 2019 gemiddeld € 955. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2018. Ambtenaren van gemeenten en provincies betaalden € 1.201 (+11%) plus een vaste premie van € 218 (+5,5%). Voor de aanvullende (ziekenfondsverzekeringen werd gemiddeld € 112 (+19%) betaald. Ziekenfondsverzekerden betaalden gemiddeld € 977 (+3%) plus een nominale premie van € 142 (+13%). De cijfers komen uit het jaarboek van Vektis. Vektis is de statistiek afdeling van Zorgverzekeraars Nederland.

De zorgverzekering vergelijken wordt dus steeds belangrijker, een kan een hoop premie besparen.